a

Полицијска управа у Новом Пазару је реновирала тоалет који у седишту ове Полицијске управе користе полицијски службеници и грађани, за који је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ), приликом посете Полицијској управи, утврдио да је у изузетно лошем стању.

НПМ је уверен да је обезбеђивање адекватних услова за рад полицијских и других службеника који спроводе закон један од важних предуслова за њихово правилно поступање према лицима лишеним слободе и другим грађанима и да ће службеници који се осећају вреднованим и поштованим на послу вероватније применити ове вредности у поступању према грађанима. Због тога НПМ у свом раду, приликом посета местима детенције, прати и услове рада службеника који поступају према лицима лишеним слободе и упућује препоруке за стварање услова који ће им омогућити коректно вршење њихових послова.

НПМ је ПУ Нови Пазар посетио 16. марта 2017. године, о чему је сачињен Извештај.