a

Обележавањем Дечје недеље и скретањем пажње најшире јавности на права детета желимо да укажемо и на значај одговорности породице, школе, државних органа и институција, да обезбеђују и штите права и најбоље интересе деце, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић. Колико год били дани радости, ово су дани и када морамо да подсетимо јавност на децу жртве насиља, злостављања и занемаривања, на децу раднике, на малолетничке бракове, децу која живе и раде на улици, сиромашну и децу без родитељског старања и неге, децу са сметњама у развоју и децу која су у посебно рањивом положају, нагласио је Пашалић и додао да о проблемима у остваривању и заштити права деце морамо говорити гласније како бисмо дошли до успешних и трајних решења у области свеобухватне заштите права најмлађе популације.

Традиционално обележавајући Дечју недељу почетком октобра, заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић је са сарадницима и члановима Панела младих саветника Заштитника грађана посетила ове године пет основних и пет средњих школа: у Апатину, Кучеву, Крушевцу, Сремској Митровици и Ужицу, и разговарала са представницима ђачких парламената и ученицима у овим школама.

Посвећујући овогодишњу Дечју недељу градњи мостова међу генерацијама, Гордана Стевановић подсећа да је солидарност једна од основних вредности коју морамо неговати и јачати од најранијег узраста, јер је она основа за изградњу друштва заснованог на поштовању људских права и социјалној правди. Разумевање међу генерацијама, уважавање генерацијских разлика, поштовање и прихватање разлика у ставовима, знањима, вештинама и компетенцијама доприноси правилном развоју деце, учи их позитивним вредностима и подстиче размену знања и искуства, наглашава Стевановић и истиче да међугенерацијска солидарност подразумева и да одрасли чују децу и њихове ставове и обезбеде пуну партиципацију деце у свим стварима које их се тичу.

Заменица Заштитника грађана са сарадницима и чланови и чланице Панела младих саветника разменили су искуства са ученицима и закључке да је информисаност и знање о правима и обавезама деце, као и о обавезама запослених, још увек недовољно и неприлагођено узрасту деце. Ученици су навели да се у својој околини сусрећу са различитим облицима кршења права млађих и старијих чланова популације, а посебно су забрињавајућа упозорења деце, нарочито из основних школа, да су изложена вербалном злостављању и физичком насиљу. Ученици су истакли значај међугенерацијске солидарности свих чланова заједнице у сузбијању нарастајуће агресије и насиља.