a

b_300_0_16777215_00_images_sastank-specijalni-izaslanik-1.jpegСпецијални известилац Савета за људска права УН за тортуру и друге окрутне, нехумане и понижавајуће поступке или кажњавања Нил Мелцер налази се у радној посети Републици Србији. Циљ посетe Србији, како је навео Мелцер, је стицање увида у стање превенције тортуре и других сурових, нехуманих или деградирајућих третмана или казни, односно примене важећих међународних обавеза Србије у овој области. Мелцер се интересовао за услове у притворским јединицама, притварање у предсудском поступку, притвор малолетника, положај миграната, као и за начин лишавања слободе лица са менталним сметњама.

Заменик заштитника грађана за права националних мањина Роберт Сепи представио је улогу независних инситуција у заштити људских права и посебно истакао проблеме грађана који се у оквиру реадмисије враћају у земљу. Како је навео то је регионални проблем, који пре свега захтева сарадњу и размену информација свих у систему. Поред законодавних активности, након што је заштитник грађана обишао Србију, у Заштитнику грађана констатован је и пораст притужби на рад државних органа и институција.

Заменик заштитника грађана за права лица лишена слободе Милош Јанковић рекао је да је Заштитник грађана овлашћен да штити права грађана, укључујући и права лица лишених слободе, да врши контролу законитости и правилности рада установа у којима су смештена лица лишена слободе.

Заштитник грађана има право несметаног приступа заводима за извршење санкција и другим местима на којима се налазе лица лишена слободе, да са тим лицима разговара насамо, као и право на приступ свим информацијама, без обзира на степен тајности. Један од заменика заштитника грађана је специјализован за обављање послова који се односе на заштиту права лица лишених слободе, рекао је Јанковић и додао да се у овој области делује у оквиру два правна оквира – први је дефинисан Законом о Заштитнику грађана, док је другим, Законом о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака прописано је да Заштитник грађана обавља послове Националног механизма за превенцију тортуре.

Јанковић је упознао Мелцера са досадашњим активностима у области права лица лишених слободе, пре свега са методологијом и резулатима рада.