a

Окружни затвор у Врању је обавестио Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да су, поступајући по упућеним препорукама, одређене просторије у које ће се смештати лица која су задржана од стране полиције, како би били одвојени од притворених и осуђених, као и да ће до проширења смештајних капацитета предузимати мере да сваком лицу лишеном слободе буде доступно онолико животног простора колико је превиђено савременим стандардима. Истовремено, олакшан је приступ тоалету особама са инвалидитетом и које се отежано крећу, у току су радови на адаптацији тоалета и обезбеђени су потпуно нови душеци за спавање, произведени у Казнено-поправном заводу у Нишу. Такође, замењени су дотрајали кухињски елементи и набављена је нова опрема за кухињу, а у јеловник се уноси свеже воће и поврће.

Лица лишена слободе која не разумеју српски језик се на језику који разумеју упознају са својим правима и обавезама током боравка у Заводу. Поступајући по препорукама, унапређени су пружање правне помоћи током дисциплинског поступка, поступање по захтевима лица лишених слободе и евидентирање употребе средстава принуде. Интензивиран је групни васпитни рад и свим затвореницима ће се понудити већи број обука и курсева и културно-уметничких активности, а омогућено им је и коришћење теретане. У складу са препоруком, опремљена је једна просторија за посете блиских особа.

Након посете тима НПМ, Окружни затвор је набавио недостајућу опрему за амбуланту и добио решење Министарства здравља о испуњености услова за обављање одређених послова здравствене делатности из опште медицине. Лицима лишеним слободе су обезбеђене и услуге неуропсихијатра. Исправљајући уочене недостатке, уведена је посебна евиденција о повредама и обезбеђено да терапију лицима лишеним слободе не дели немедицинско особље, као и да се прегледи лица по правилу обављају само у присуству здравствених радника. Такође, унапређено је вођење евиденције о смртним случајевима, а заводски лекар подноси управнику периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе и стању хигијене у Заводу, са препорукама за побољшање.

Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да у овом тренутку не постоји законски основ за измену акта о систематизацији и повећање броја стално запослених, али да су поднети захтеви за већи број запослених на одређено време. Истовремено, унапређен је видео надзор у Заводу, предузете су мере да се припадницима Службе за обезбеђење у наредном периоду обезбеди униформа и запослени којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем су упућени на здравствену контролу, коју дуже време нису имали.

НПМ је Окружни затвор у Врању посетио 02. августа 2017. године. О посети је сачињен Извештај са 43 препоруке мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.