a

Међународни дан људске солидарности, који се обележава 20. децембра, установиле су Уједињене нације у намери да истакну значај међусобне помоћи и одговорности држава чланица у смањењу сиромаштва. Овај дан подсећа и на потребу јачања вредности заједништва, подршке немоћнима и болеснима, када апелујемо на међугенерацијску солидарност, упозоравамо на проблеме миграната и избеглица и супростављамо се свакој врсти насиља, истакао је заштитник грађана Зоран Пашалић.

Неговање ових вредности, које су у својој основи хумане и међусобно повезане, могуће је само уколико се током свих дана у години залажемо за толерантније друштво које негује посебности свих својих грађана. Не мањи значај у развоју свести читавог друштва о неопходности узајамног разумевања имају и одговорне институције са развијеним механизмима посебне заштите права најрањивијих, истиче Пашалић.

Задатак органа јавне власти је да у складу са законом, са посебном пажњом решавају проблеме најугроженијих категорија становништвa, стварајући услове и амбијент за настанак државе која штити права свих њених грађана, поручио је Пашалић.