a

Завод би требало да уложи више напора у информисање новопримљених лица о начину остваривања њихових права и њиховим обавезама, констатује се између осталог, у Извештају Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) о посети Казнено-поправном заводу у Падинској Скели, током које је праћено поступање Завода по раније упућеним препорукама.

Током посете НПМ је констатовао да је Завод, поступајући по препорукама, у заједничким купатилима одвојио параванима простор за туширање, како би обезбедио приватност лица приликом туширања и поставио надстрешнице над шеталиштима, како би се лица која се изводе на шетњу заштитила од атмосферских падавина. Са друге стране, није поступљено по препорукама НПМ које се односе на унапређење поступања према трансродним особама.

НПМ је посетио КПЗ Београд – Падинска Скела 21. децембра 2017. године. Извештај о посети је достављен Заводу и Управи за извршење кривичних санкција.