a

Поступајући по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у КПЗ Ниш су сви дотрајали и похабани душеци и постељина замењени новим, а ради заштите приватности током туширања у заједничком купатилу у притвору су постављени паравани. У циљу упошљавања притвореника, КПЗ Ниш је изменом Правилника о систематизацији радних места предвидео радна места и за притворенике, о чему је, као надлежан, обавештен Виши суд у Нишу, а у наредном периоду сви притвореници ће бити обавештени о могућности радног ангажовања.

Управа за извршење кривичних санкција предузела је одговарајуће мере како би се повећао број запослених у службама за третман и обезбеђење у КПЗ Нишу, као и ради набавке нових униформи за припаднике Службе за обезбеђење, које нису набављене седам година.

Поред наведеног, извршена је процена трошкова инсталирања видео надзора у просторијама које су намењене за лица која се задржавају до 48 сати, па ће Управа, у складу са финансијским могућностима, обезбедити потребна средства. Истовремено, Полицијска управа у Нишу је обавестила НПМ да ће грађанима којима је одређено задржавање и који се налазе у КПЗ Ниш бити омогућен боравак на свежем ваздуху и средства за одржавање личне хигијене, као и да је поднета иницијатива да се у наредном периоду, у складу са финансијским и техничким могућностима, просторије за задржавање у згради ПУ адаптирају и опреме у складу са важећим стандардима.

НПМ је у оквиру Дана Омбудсмана 16. и 17. октобра 2017. године посетио ПУ Ниш и КПЗ Ниш, о чему су сачињени извештаји са препорукама мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.