a

Окружни затвор у Новом Саду обавестио је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) да је, поступајући по упућеним препорукама, престао да користи просторије за извршење самице и меру смештај под појачани надзор, за које је тим НПМ утврдио да су неадекватних димензија. У одговору се додаје да је у плану проширење тих просторија.

Након разматрања осталих навода из Извештаја НПМ, ОЗ Нови Сад је обавестио НПМ да се влага на зидовима спаваоница притвора редовно санира, да су требоване касете за одлагање личних ствари, као и да су предузете мере да се тастери за позивање страже поставе у све спаваонице. Такође, предузимају се мере у циљу набавке додатних справа за вежбање на отвореном, а у наредном периоду биће адаптирана купатила у пријемном и у полуотвореном одељењу.

Тим НПМ посетио је Окружни затвор у Новом Саду у оквиру Дана Омбудсмана 20. октобра 2017. године. О посети је састављен Извештај са препорукама.