a

Полицијска управа Панчево обавестила је Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) Заштитника грађана да је, поступајући по упућеним препорукама, обавестила Министарство унутрашњих послова о стању просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и предложила планирање средстава за адаптацију просторија и унапређење видео надзора. Полицијска управа тренутно има само просторије у полицијској испостави у Панчеву, које су у добром стању, али чињеница да се у саставу Полицијске управе налази седам полицијских станица и неколико полицијских испостава отежава поступање према задржаним грађанима. Такође, Полицијска управа је известила НПМ да ће настојати да обезбеди одговарајући простор за чување привремено одузетих предмета.

 Полицијска управа је исправила уочене пропусте и унапредила поступање према задржаним лицима, тако што време почетка задржавања рачуна у складу са законским одредбама и сачињава потврде о уручивању обавештења о њиховим правима. Унапређена је и евиденција о задржаним лицима, евидентирањем времена када је блиска особа задржаног грађанина обавештена о његовом лишењу слободе и евентуалних примедби грађанина на поступање полицијских службеника.

Са друге стране, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити да присуствују здравственим прегледима доведених и задржаних лица и да везују све грађане које доводе службеним возилом, до измене одговарајућих одредби Упутства министра полиције којима је овакво поступање изричито прописано.

НПМ је 21. јула 2017. године посетио три полицијске испоставе у саставу Полицијске управе Панчево, ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање тортуре (ЦПТ). О посетама је сачињен Извештај, у ком је изнето утврђено стање и упућене препоруке за отклањање уочених недостатака и даље унапређење поступања према грађанима.