a

У Полицијској управи Врање задржаним грађанима ће се обавештења о правима уручивати одмах по довођењу, а у евиденцији ће се уписивати и време обавештавања блиске особе грађанина о његовом лишењу слободе, наводи се у обавештењу Полицијске управе о поступању по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Поред тога, Полицијска управа је указала полицијским службеницима на правилно рачунање почетка задржавања и успоставила интерну процедуру поступања према задржанима, како би се предупредили проблеми до којих долази када се грађани задржавају у Окружном затвору.

 Са друге стране, ПУ Врање је обавестила Министарство унутрашњих послова о потреби изградње просторија за задржавање у њеним организационим јединицама и адаптације постојеће просторије у ПС Сурдулица, али средства нису обезбеђена. Такође, полицијски службеници ове Полицијске управе ће наставити поступају по инструкцији Министарства да везују све грађане које доводе службеним возилом.

НПМ је 01. августа 2017. године посетио Полицијску станицу Сурдулица, која се налази у саставу Полицијске управе Врање, ради праћења поступања полицијских службеника према задржаним лицима, као и поступања Полицијске управе по препорукама НПМ упућеним након претходне посете. О посети је сачињен Извештај са препорукама.