a

Министарство здравља поступило је по препорукама Заштитника грађана и поновило инспекцијски надзор у здравственим установама које нису пружиле адекватну заштиту четворогодишњем детету избеглици.