a

Учешће Заштитника грађана, националне институције за људска права, у изради Универзалног периодичног прегледа je изузетно важнo, јер налази ове институције представљају огледало јавности о поштовању људских права и валидан документ заснован на конкретним обраћањима грађана који су у конретним случајевима упозоравали на кршење њихових права. Документ представља институционално праћење права која се најчешће крше и органа и институција који у томе предњаче и на која упозоравамо у својим годишњим извештајима Народној скупштини и дајемо на увид јавности, рекао је данас Зоран Пашалић члановима Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова на коме је представљен Извештај Републике Србије у оквиру трећег циклуса Универзалног периодичног прегледа.

У поднеску Заштитника грађана у оквиру трећег циклуса Прегледа, који је поднет у јулу 2017. године, представљена су институционална питања и тематске области са коментарима и препорукама на које треба посебно обратити пажњу. Говоримо пре свега о заштити и унапређењу права особа са инвалидитетом и старије популације, рекао је Пашалић, али и спречавању породично/патнерског насиља у коме су главне жртве жене и деца, те слободи мишљења и изражавања, праву на службену употребу језика и писама националних мањина и правосуђу.

Истицањем посебних тематских области из широког спектра области права Заштитник грађана је дефинисао приоритна питања у циљу предузимања будућих иницијатива, активног учествовања у процесима консултација и постицања извршења препорука у периоду до наредног циклуса извештавања, закључио је Пашалић.

Карла Херши, стална координаторка Канцеларије УН у Србији, истакла је да је Универзално периодични преглед (УПП) најважнији механизам за унапређење људских права, како због своје универзалности, тако и због чињенице да се спроводи на националним нивоима.

Заменик шефа Мисије ОЕБС у Србији Џозеф Мелот је истакао да је овај Извештај резултат дијалога о стању људских права. Он је поздравио сарадњу Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права Владе Републике Србије са независним институцијама и цивилним сектором.

Сузана Пауновић, председница Савета за праћење примене препорука механизама УН за људска права Владе Републике Србије и шефица делегације Србије за трећи циклус Универзалног периодичног прегледа, је истакла да је процес израде Извештаја био инклузиван и да су, поред државних органа, у њему учествовали и независни државни органи и организације цивилног друштва. Она је указала и да се настоји да се те препоруке повежу са циљевима одрживог развоја.

Мехо Омеровић, председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, подсетио је на Резолуцију коју је усвојио Савет за људска права УН 23. јуна 2017. године о доприносу парламената у раду Савета за људска права и његовом Универзалном периодичном прегледу. Том Резолуцијом се државе чланице охрабрују да промовишу укљученост парламената у свим фазама процеса извештавања у оквиру УПР, нагласио је Омеровић. Унапређење сарадње парламената, државних органа и организација цивилног друштва важно је за промоцију и заштиту људских права, истакао је он и посебно нагласио да ће Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова наставити да прати стање у погледу имплементације препорука које смо добили.