a

Заснована на принципима једнакости, уважавања различитости и заштите људских права у свим подручјима живота, социјална правда представља основни предуслов за остваривање мирног и просперитетног живота свих грађана у дрштву. Непрекидним подсећањем на значај ових вредности и искорењивањем главних препрека у остваривању социјалне правде као што су сиромаштво, неједнакост, незапосленост и насиље обликујемо хумано друштво које негује достојанство свих својих грађана, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 20. фебруара, Светског дана социјалне правде. То је друштво које подстиче солидарност и одговорност за оне који су најугроженији и најрањивији и који без помоћи шире друштвене заједнице не могу решити своје основне егзистенцијалне проблеме.

Према званичним подацима стопа сиромаштва у Србији је 25, 5 одсто међу којима су поред деце у посебном ризику од немаштине старији и особе са инвалидитетом.

Органи јавне власти са посебном пажњом би требало да решавају проблеме најугроженијих, стварајући услове за настанак државе која штити права свих њених грађана, закључио је Пашалић.

Светски дан социјалне правде, одлуком генералне скупштине Уједињених нација, обележава се 20. фебруара, како би на посебан начин били истакнути глобални проблеми као што су сиромаштво, социјална и економска искљученост и незапосленост светске популације.