a

b_300_0_16777215_00_images_muznikis-.jpegЈедан од приоритета у мом мандату биће рад на решавању системских проблема на које су грађани у највећем броју указивали у својим притужбама, рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић у разговору са Нилсом Муижниексом, Комесаром Савета Европе за људска права. У том погледу документовање права која се најчешће крше и контрола рада државних органа и институција у којима се то у највећем броју чини, представља својеврсни оквир за рад, уједно и пресек стања у различитим областима људских права са становишта Заштитника грађана. Посебно издвајамо и 10% од укупног броја притужби које се односе на рад судова и тужилаштва, органа који су законом изузети из контролних овлашћења овог органа, изјавио је Пашалић.

И поред вишедеценијских напора да се побољша положај особа са инвалидитетом, првенствено унапређењем правног оквира за што већу имплементацију гарантованих права, нису отклоњене све препреке у остваривању елементарних права особа са инвалидитетом. Препреке су свуда присутне, како физичке, тако и оне које се огледају у непостојању довољно стручног, обученог и мотивисаног, посебно наставног кадра у раду са децом школског узраста, нагласио је Пашалић.

Подаци о недовољном броју ромске деце која завршавају основну школу говоре да се непотпуно бавимо проблемима ромске заједнице и то од најранијег узраста њених припадника. Како је констатовао заштитник грађана сиромаштво, дискриминација, предрасуде су и даље свакодневица ове мањинске групе и досадашњи напори на унапређењу њеног положаја нису отклонили кључне препреке у процесу интеграције ромске заједнице.

Приватизација медија, уместо да поспеши, у многим случајевима је снизила критеријуме у квалитету медијских садржаја, што је нарочито видљиво у локалним медијима; нерегулисана правила тржишта одразила су се и на економски положај новинара, пре свега кроз радно недефинисане уговоре; забележени су отворени и прикривени притисци, нарочито вербални и физички напади на новинаре. Како би допринео разрешењу ових проблема у области медија Заштитник грађана је одржао састанак са медијским удружењима и организацијама како би се упознао са стањем у овој области.