a

Приликом посете тима Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) Окружном затвору у Београду, утврђено је да је завод наставио са реновирањем смештајних капацитета у складу са најављеном динамиком. Реновирани су блокови за смештај осуђеника из затвореног и полуотвореног одељења, као и блок за смештај притвореница. Од 12 блокова реконструисано је седам, а до краја 2020. године планиране су и адаптације преосталих блокова. НПМ нарочито похваљује што су у реновираним блоковима притвора предвиђене просторије за заједнички боравак. Такође, у заводу је као добра пракса уочено успостављање пријемног одељења за притворена лица, у коме се након пријема ради мултидисциплинарна процена ризика, стања, карактеристика, склоности и потреба притвореника.

Поступајући по упућеним препорукама НПМ, Окружни затвор ће уз помоћ Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) обезбедити да правила кућног реда буду преведена на језике земаља Блиског истока, имајући у виду структуру станаца лишених слободе у овом заводу. Такође, затвор ће остварити контакт са надлежним органима ради прибављања извештаја о узроку смрти лица.

С обзиром да је НПМ утврдио недовољан број припадника Службе за обезбеђење, Управа за извршење кривичних санкција је обавестила НПМ да ће бити попуњена два упражњена радна места у овој служби и да је затражила сагласност за запошљавање још извршилаца.

У међувремену, поступајући по препоруци НПМ, инспектор Министарства здравља је током фебруара 2018. године обавио надзор над радом затворске здравствене службе.

НПМ је посетио Окружни затвор у Београду 20. децембра 2017. године ради праћења поступања по раније упућеним препорукама НПМ и Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ). О посети је сачињен извештај, у ком су упућене нове препоруке за даље унапређење поступања према лицима лишеним слободе која се налазе у овом заводу.