a

Заштитник грађана Зоран Пашалић честита грађанкама Србије 8. март, Међународни дан жена - празник економских, политичких и друштвених достигнућа жена. Уз констатацију да се положај жена у Србији побољшава, Пашалић истиче да жене и даље немају једнака права као мушкарци, пре свега у области радних односа, економској и политичкој сфери.

Положај жена у друштву и даље карактеришу раширени родни стереотипи и недовољно учешће жена на руководећим позицијама и на местима одлучивања. Посебно су у тешком положају жене на селу, жене са инвалидитетом и Ромкиње, које рано напуштају школовање, отежано се запошљавају, а удају рано и финансијски су зависне од породице и партнера. Њихово репродуктивно здравље често је угрожено, а активности на образовању о репродуктивном здрављу и даље се не спроводе системски, оцењује Заштитник грађана.

Од укупног броја притужби из области родне равноправности, које стижу у ову институцију, чак трећина односи се на насиље у породици и партнерским односима. Управо због тога, Заштитник грађана покренуо је Иницијативу “Учинимо насиље видљивим“ чије је циљ да увођењем судских вештака, поступак доказивања насиља у породици учини лакшим, а кажњавање насилника извеснијим. Заштитник грађана подсећа и на више од 100 системских препорука које је у претходном периоду упутио органима у систему заштите жена од насиља у породично-партнерским односима.

Овај дан треба да буде посебан повод да се говори о положају жена у нашем друштву, а сви државни органи, институције и невладине организације морају сваки дан у години да се боре против насиља над женама, као и за њихова права - да буду плаћене као мушкарци за исти посао и да буду видљиве у свим областима друштвеног живота, поручује Пашалић.