a

b_300_0_16777215_00_images_20180319Eko.jpegГрупа студената Правне клинике за еколошко право београдског Правног факултета почела је студентску праксу у Стручној служби Заштитника грађана на пословима заштите и унапређења економских и имовинских права и заштите животне средине. Студенти који су заинтересовани за стање људских права у Србији, упознаће се са поступањем Заштитника грађана у заштити и унапређењу права грађана на добру управу, права детета, родну равноправност, особа са инвалидитетом и старијих, права националних мањина и права лица лишених слобода. Током праксе студенти ће се упознати и са радом административно-техничке службе, са принципима рада пријемне канцеларије и разговора са странкама, са праксом рада Заштитника грађана на притужбама грађана и осталим активностима овог органа.