a

Данас у свету више од 663 милиона људи живи без сигурног снабдевања водом, многи троше сате пешачећи до удаљених извора или угрожавају здравље користећи загађену воду, упозорио је поводом 22. марта, Светског дана вода, заштитник грађана Зоран Пашалић. Иако је богата извориштима воде, Србија се суочава са низом проблема, а грађани најчешће указују на неприступачност чистој пијаћој води и на недовољну ангажованост и посвећеност локалних самоуправа да својим грађанима обезбеде минимум задовољавања основних животних потреба, наводи Пашалић.

Заштитник грађана у оквиру заштите животне средине посебну пажњу посвећује управо водама, као проблему који упркос значају, и даље не добија потребну пажњу јавности и надлежних органа. На квалитет вода, односно висок степен њиховог загађења у највећој мери утиче испуштање отпадних вода од стране индустријских загађивача. Ова област нормативно је уређена и јасно је прописана обавеза предузетника и правних лица, која имају постројења за пречишћавање отпадних вода или која своје отпадне воде испуштају у јавну канализацију, да своје емисије ускладе са граничним вредностима емисије загађујућих материја у води. Међутим, због административних препрека и међусобне несарадње надлежних органа, те норме не примењују се доследно и на тај начин директно се утиче на квалитет живота грађана.

Зато, имајући потребу да се решавању проблема отпадних вода и недостатка чисте пијаће воде, приступи свеобухватно, Заштитник грађана је више пута својим препорукама указао на значај заједничког деловања надлежних органа у циљу заштите права на здраву животну средину и здравље грађана.

Генерална скупштина Уједињених нација је резолуцијом 1992. године у Рио де Жанеиру 22. март одредила за Светски дан вода, који је почео да се обележава 1993. године. Обележавање Светског дана вода има за циљ да позове све државе да тај дан посвете примени препорука Уједињених нација и предузму конкретне кораке и активности у складу са својим националним интересима.