a

Деца улице најрањивији су и правно невидљив део нашег друштва, а њихова права су вишеструко угрожена - почев од безбедности до права на образовање и здравствену заштиту. У решавање тих проблема, који су за децу улице егзистенцијално важни, мора се укључити читаво друштво, јер је то једини начин да за њих изградимо безбедно и хумано окружење, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 12. априла, Међународног дана деце која живе и раде на улици.

Извештаји, које је Заштитник грађана израдио у претходном периоду, показују да су деца, укључена у живот и рад на улици, често сексуално и радно експлоатисана, жртве су насиља и дискриминације, најчешће живе у екстремном сиромаштву, у неформалним насељима, често без приступа текућој води и струји, у великом броју случајева без личних докумената и приступа институцијама.

Деца улице искључена су из система образовања или им је отежан приступ школовању, немају приступ услугама и мерама здравствене и социјалне заштите и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације, такође је оцена коју је Заштитник грађана поновио у више својих извештаја. Закон о јавном реду и миру не препознаје децу која су гурнута у дечје просјачење, дечју проституцију и најгоре облике дечјег рада као жртве злостављања и искоришћавања, већ их третира као починиоце прекршаја и прописује њихову одговорност уколико су достигли узраст прекршајне одговорности.

Заштитник грађана поручује да се проблеми деце улице могу решити само одговарајућом међусекторском сарадњом надлежних државних органа и институција и позива надлежне да том проблему посвете посебну пажњу и обезбеде да и деца улице, као и сва деца, имају могућност да остваре права грантована Уставом и законима.

Међународни дан деце укључене у живот и/или рад на улици обележава се од 2011. године у више од 130 земаља света.