a

b_300_0_16777215_00_images_FPN-12042018-final.jpegПотврђивањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, Истанбулске конвенције, Република Србија је преузела обавезу да спроводи неопходне законодавне и друге мере ради спречавања свих облика насиља на женама у породици и партнерским односима. Ова обавеза пред државне органе ставља конкретне дужности у циљу превенције и сузбијања насиља над женама, изјавила је јуче заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић на предавању студентима Факултета политичких наука.

Влада није усвојила Акциони план за спровођење Националне стратегије за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима из 2011. године и поред веома раширеног насиља према женама и деци. Родно засновано насиље, на жалост, резултирало је и великим бројем убистава жена, наглашава Стевановић. По препоруци Заштитника грађана да Влада усвоји Националну стратегију за спречавање и сузбијање насиља у породици и партнерским односима још увек није поступљено, а Заштитник грађана констатује и да надлежни органи и службе не примењују делотворно и благовремено постојеће прописе и стандарде рада, не одговарају у свим случајевима, као и да не остварују мултидисциплинарну сарадњу и размену информација.

Резултати истраживања Заштитника грађана које је спроведено од 2013. до 2014. године говоре да фемициду скоро без изузетка претходе вишеструки инциденти насиља према жртви, а неретко и према члановима породице и трећим лицима изван породичног окружења, али и да надлежни органи по правилу не проверавају историју (породичног/партнерског) насиља у случајевима фемицида, упозорава Стевановић.

Изостају системске кампање о недозвољивости насиља и било какве континуиране активности на усвајању нулте толеранције према насиљу над женама и децом на шта је Заштитник грађана више пута указивао, изјавила је, између осталог, Стевановић на предавању студентима ФПН-а, у оквиру курса о насиљу према женама на програму женских студија.