a

Заснована на традиционалним или модерним вредностима, породица и даље пролази кроз бурне процесе и трансформације и резултат је вековних промена у европским друштвима, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 15. маја Међународног дана породице. Данашња породица у Србији угрожена је нарастајућим сиромаштвом и ризиком од сиромаштва, који посебно угрожавају одређене осетљиве категорије становништва, као што су породице које се брину о тешко болесном или детету са сметњама у развоју или инвалидитетом.

Случајеви породичног насиља, најбруталнијег пребијања и убијања жена у присуству најмлађих чланова породице, не само да не јењавају, већ су у односу на претходни период интезивирани, упркос томе што је нормативним оквиром забрањена свака врста понашања којим се угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство члана породице. Насиље у породици представља тежи облик кршења права чланова породице, посебно детета на опстанак и живот, на правилан развој, безбедност, неповредивост психичког и физичког интегритета, поштовање достојанства и слободног развоја личности и других, због чега се ова појава не сме третирати као приватна ствар ни сматрати личним проблемом чланова породице, истиче Пашалић.

Међугенерацијска солидарност и брига о старима у великој мери су урушене последњих неколико деценија. Старији, болесни и особе са инвалидитетом су најчешће и жртве свих видова дискриминације, а неретко и породичног насиља. Недовољно развијени сервиси подршке старијим лицима и њиховим породицама знатно отежава њихов положај и положај породица у којима живе, као и приступ правима, поручио је Пашалић.

Међународни дан породице, 15. мај, обележава се широм света од 1993. године, када га је Генерална Скупштина Уједињених нација установила, са циљем афирмације породице и породичних вредности и подизања свести о проблемима и питањима породице.