a

Иако је Србија посвећена заштити и унапређењу положаја ЛГБТИ особа, насиље и дискриминација су и даље доминантни проблеми којима се ове заједница суочава. Припадници ЛГБТИ заједнице и даље нису довољно заштићени, њихова права се често крше услед низа укорењених предрасуда и стереотипа, указује заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије.

Дискриминација према ЛГБТИ заједници има много облика, од злостављања у школама, при запошљавању и напредовању на послу, преко поступања полиције, чак и приликом обраћања здравственим установама. Зато је наша основна обавеза да радимо на подизању свести друштва о правима ЛГБТИ особа преко едукације младих, поручује Пашалић и додаје да је исто толико важна едукација наставног особља, полиције, судија и тужилаца, али и грађана: заштита и унапређење права особа другачије сексуалне оријентације је једна од области у коју цело друштво мора да се укључи. Он подсећа да није обезбеђено пуно остваривање права ових особа путем правног уређења животних заједница и правних последице прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, правила понашања и санкције за носиоце јавних функција за непримерен говор о ЛГБТИ особама, а изостаје и мрежа услуга за ЛГБТИ особе, посебно младе, децу и оне без дома јер су их породице одбациле.

Поводом обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије (IDAHO/T) у четвртак, 17. маја у 12 часова биће традиционално развијена застава дугиних боја на згради Заштитника грађана, чиме се особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на симболичан начин пружа подршка и скреће пажња на проблеме са којима се ове особе свакодневно суочавају у нашем друштву. Заставу ће развити заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић са сарадницима и чланови и чланице Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије установљен је са циљем да се доносиоцима одлука, јавности и медијима укаже потребу сузбијања насиља и дискриминаце ЛГБТИ особa. Тај дан се обележава 17. маја, јер је на тај дан 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.