a

Окружни затвор у Крушевцу је поступајући по препорукама НПМ предузео мере у циљу измештања затвора на другу локацију. У циљу попуњавања упражњених радних места и нових запошљавања Управа за извршење кривичних санкција затражила је сагласност од Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Завод је обавестио НПМ да се просторија, која се користила за извршење дисциплинске мере самица, више неће користити. Такође, везивање ће се примењивати на основу индивидуалне процене у сваком појединачном случају приликом спровода лица лишених слободе разврстаних у отворено и полуотворено одељење. У циљу додатне окупације слободног времена осуђених, Завод је започео преговоре са Крушевачким позориштем ради организовања и извођења представа за лица лишена слободе, а предузете су и мере у циљу организације спортско-рекреативних активности у сарадњи са Васпитно–поправним домом. Завод је обезбедио и сандуче за пријем захтева за поверљив разговор са управником, као и телефонирање у још једном термину, као и први телефонски позив по пријему.

Завод је поставио и посебан орман за чување здравствене документације, а лекар ће у будућем периоду достављати управнику периодичне извештаје о здравственом стању лица лишених слободе. Стоматолошка заштита се остварује у Дому здравља по захтеву лица лишених слободе, а потреба за психијатријским прегледима остварује се у Заводу доласком психијатра по захтеву лица лишених слободе.

Поступајући по препоруци НПМ, Здравствена инспекција Министарства здравља обавила је инспекцијски надзор над радом здравствене службе у ОЗ Крушевац и том приликом упутила предлог мера у циљу унапређења здравствених услуга према лицима лишеним слободе - обезбеђивање стално запосленог лекара и медицинских техничара и адекватне амбуланте у оквиру Завода. Такође, предложено је и да се обезбеде одговарајући услови у просторијама за смештај лица лишених слободе.

НПМ је Окружни затвор у Крушевцу посетио 07. и 08. фебруара 2018. године. О посети је сачињен Извештај са 42 препоруке мера за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.

panel flajer