a

Данас је незамисливо да постоји било чија експлоатација, а поготово деце, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 12. јуна, Међународног дана борбе против дечјег рада и додао да су у многим земљама, упркос забрани, деца и даље присиљена да раде најтеже физичке послове.

Преко 200 милиона деце у свету, укључујући и нашу државу, изложен је најгорим облицима дечјег рада и то у условима који су штетни и опасни по њих, што за последицу има да велики број деце умре због несреће на раду. Тој деци је ускраћено адекватно образовање, здравље и немају приступ услугама социјалне заштите и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и експлоатације.

Живот у сиромаштву и социјалној искључености деце која живе и раде на улици су показатељи да држава није свој деци, без разлике, обезбедила једнаке егзистенцијалне услове. Ова деца су најчешће изолована, дискриминисана, видљива на улици и самим тим под већим ризиком да буду изложена вишеструком насиљу и злоупотребама, оцена је коју је Заштитник грађана поновио у више својих извештаја. Закон о јавном реду и миру не препознаје децу која су гурнута у дечје просјачење, дечју проституцију и најгоре облике дечјег рада као жртве злостављања и искоришћавања, већ их третира као починиоце прекршаја и прописује њихову одговорност уколико су достигли узраст прекршајне одговорности, истиче Пашалић.

Светски дан борбе против израбљивања дечјег рада је подсетник на неправедан положај деце која су изложена најгорим облицима рада с циљем подизања свести, али и подстицања активности за сузбијање сваког облика израбљивања деце.