a

Поводом 20. јуна, Светског дана избеглица заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа да тај дан посвећујемо онима који су, због ратова и немилих догађаја, били присиљени да преко ноћи напусте своје домове и остану без живота који су до тада имали. Оно што смо им као држава обезбедили то су услови за живот, а као друштво људскост и разумевање, поручио је Пашалић.

Прилив избеглица у Србију се у великој мери смањује, али је значајно продужен период њиховог задржавања. Тренутно је око 2700 људи смештено у 18 центара у Србији, а ван центара се налази од 300 до 400 избеглица. Од почетка избегличке кризе кроз територију Србије прошло је око милион људи. Заштитник грађана од почетка прилива избеглица редовно и у континуитету прати њихов положај, смештај и поступање државних органа према њима, и до сада је дао више стотина препорука да се исправе евентуални пропусти.

Ова институција је посебну пажњу посветила осетљивим и рањивим групама, пре свега деци без родитељске пратње, женама и особама са инвалидитетом, који су у већој мери изложени дискриминацији, насиљу и експлоатацији. Избеглице су се Заштитнику грађана обраћали пре свега због повреде права на слободу и безбедност, права на неповредивост физичког и психичког интегритета и остваривања права током трајања поступка азила.

Збрињавање великог броја избеглица је веома сложен поступак и сви надлежни државни органи морају координисано приступити том проблему. Поред адекватног смештаја држава мора да им обезбеди и услове за њихову интеграцију у друштво, што данас представља посебан изазов, наглашава Зоран Пашалић.