a

b_300_0_16777215_00_images_Azerbejdzan1.jpeg

Заштитник грађана Зоран Пашалћ учествује на дводневној међународној конференцији омбудсмана „Улога националних институција за људска права у обезбеђивању и промовисању једнакости“ у Бакуу у Азербејџану, коју организује институција Омбудсмана Азербејџана. Повод за организацију конференције је и обележaвање стогодишњице независности Азезбејџанске Републике.

Равноправност полова представља посебни вид заштите и очувања принципа једнакости и ослања се на општеприхваћени стандард забране дискриминације. Једнакост је уткана у саму идеју заштите људских права и представља темељну вредност, изјавио је Пашалић и додао да је она уједно и важан демократски принцип, јер за собом повлачи укључивање једнаких индивидуа у друштво, доприноси већем легитимитету политичке заједнице па тиме и идеје демократије.

b_300_0_16777215_00_images_Azerbejdzan2.jpegПашалић је рекао да је теми насиља над женама посветио посебну пажњу од доласка на чело институције Заштитника грађана.

Покренуо сам Иницијативу “Учинимо насиље видљивим“ чији је циљ да се увођењем судских вештака, поступак доказивања насиља у породици учини лакшим, а кажњавање насилника извеснијим. Институционална размена информација између свих система који се баве заштитом жена жртава насиља је од изузетног значаја за решавање породичног насиља а једна од неопходних мера у поступку је и обезбеђивање квалитетних медицинских доказа који могу бити искоришћени на суду против насилника, рекао је између осталог Пашалић.