a

Држава има примарну одговорност у спречавању тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни, a oбавеза надлежних институтција и друштва је да истакну значај јачањa поштовања и заштите права лица лишених слободе, изјавио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 22. јуна, обележавања ступања на снагу Опционог протокола.

Република Србија је 2006. године ратификовала Опциони протокол уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака чиме се обавезала да ће своје грађане штитити од оваквих поступака, нарочито у установама затвореног типа попут затвора, притвора, психијатријских болница и установа социјалне заштите. Циљ Опционог протокола је да успостави систем редовних посета местима где се налазе лица лишена слободе од стране независних међународних и домаћих тела, ради превенције тортуре и других сурових нељудских или понижавајућих казни и поступака, подсетио је Пашалић.

Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) чији је носилац институција Заштитника грађана Републике Србије у сарадњи са Покрајинским омбудсманом и представницима организација цивилног друштва обилази установе затвореног типа, делује превентивно, редовно проверава третман особа лишених слободе, даје препоруке и мишљања надлежним органима с циљем побољшања третмана и положаја особа лишених слободе и њиховог укључивања у свакодневни живот након изласка из установа затвореног типа. У 2017. години НПМ је након обиласка ових установа сачинио укупно 45 извештаја и упутио преко 300 препорука у превентивним поступцима. Међу лицима лишеним слободе најугроженији су они који су смештени у психијатријским установама и установама социјалне заштите домског типа, оценио је Пашалић.