a

Иако у установама затвореног типа у Србији, системска тортура према особама лишеним слободе не постоји, поједини поступци службених лица садрже елементе понижавајућег поступања и кажњавања, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре.

Устав Србије и бројни међународни инструменти јемче неповредивост физичког и психичког интегритета човека и гарантују да нико не сме бити подвргнут мучењу или окрутном, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању. То подразумева да је, подсећа Заштитник грађана, забрањено свако намерно наношење боли како би се од лица, које је спутано или затворено, добила обавештења или признања.
Са таквим појавама не сме бити компромиса и супротстављање сваком облику суровог, нељудског или понижавајућег поступања и кажњавања, важнo је не само због очувања међународног кредибилитета наше земље, већ је императив у очувању достојанства свих грађана и демократских основа наше државе.

Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана је у 2018. години обавио 29 посета местима у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе и том приликом упутио 148 препорука за унапређење њиховог положаја. Највећи број препорука упућен је посећеним заводима за извршење кривичних санкција и односи се на унапређење материјалних услова у којима лица лишена слободе бораве, као и на унапређење здравствене заштите и третмана.

С обзиром на то да је обиласком места у којима бораве лица лишена слободе увидео да степен остваривања њихових права углавном зависи од организаторских способности руководилаца, Пашалић поручује да ће и у будуће наставити праксу обилазака установа те да неће дозволити да се под изговором „објективних околности“, под којима се најчешће подразумевају материјални и кадровски ресурси, нехумано поступа према лицима лишеним слободе у шта се, у појединим случајевима, и сам уверио.