a

b_300_0_16777215_00_images_Zoran-Pasalic1.jpegНачело којим се руководимо у заштити и унапређењу области родне равноправности је да сви имају право на развијање своје способности и да нико нема право да их у томе онемогућава гурајући их у унапред задате родне улоге, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић у Народној скупштини на јавној расправи о Нацрту закона о родној равноправности. Тежња да се ова област унапреди била је повод и да радна група Заштитника грађана изради Модел закона о родној равноправности који је 2014.године упућен Координационом телу за родну равноправност. Модел је био почетна тачка за израду Нацрта закона о родној равноправности.

Заштитник грађана је истакао да заступљеност жена у одлучивању у органима власти у јединицама локалне самоуправе је недовољна и смањује се са повећањем степена овлашћења и надлежности за доношење кључних одлука и креирање политика. Наведено показују и подаци прикупљени у истраживању које је Заштитник грађана спровео 2018. године. Пашалић је нагласио да у намери да допринесе у поступку припреме овог прописа, Заштитник грађана је више пута дао мишљења на раније текстове Нацрта закона о родној равноправности. Наравно, по окончању поступка јавне расправе, у поступку прибављања мишљења у складу са Пословником Владе, Заштитник грађана даће мишљење и на овај нацрт.

Потреба за законом који регулише равноправност полова постоји, јер је у друштву још увек изражена дискриминација жена које су у различитим сферама у неповољном или неједнаком положају у односу на мушкарце. Важно је ту поменути пре свега насиље над женама. Нажалост, статистика коју бележимо, да је од почетка године у породично-партнерском насиљу убијено више од 20 жена, показује да се овим проблемом морамо бавити још интензивније. Управо због наведеног сам као заштитник грађана покренуо иницијативу „Учинимо насиље видљивим“ чији је циљ да се увођењем судских вештака, поступак доказивања насиља у породици учини лакшим, а кажњавање насилника извеснијим, рекао је Зоран Пашалић.

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић на јавној расправи је рекла да је кључни циљ тог закона да створи једнаке шансе за мушкарце и жене у друштву.

Гојковић је казала да нови закон види као додатну прилику да се направи још један корак у побољшању положаја жена и спречавању дискриминације приликом запошљавања, остваривања права на зараду, социјалне и здравствене заштите, укључујући и медијске садржаје, који не би смели да подстичу родну дискриминацију, предрасуде и стереотипе према женама.