a

Поступајући по препорукама НПМ, Служба за психијатрију Опште болнице у Крушевцу преуређује простор у који ће бити пребачена амбуланта и соба за медицинско особље, а исто тако постепено се спроводе мере ради обезбеђивања позитивног терапијског окружења за пацијенте.

Болница је упознала медицинске раднике са препоруком да историје болести буду систематизоване и потпуније, као и да садрже све дијагностичке податке и промене. Даље, болница ће обезбедити информације о правима пацијената и исте ће бити видљиве и у одговарајућој форми доступне за пацијенте.

Тим НПМ је посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Крушевцу 08. и 09. фебруара 2018. године, након чега је болници упућен Извештај о посети са препорукама за унапређење.