a

После посете Геронтолошком центру у Крушевцу, која је реализована у складу са годишњем планом, Национални механизам за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је и Геронтолошком центру упутио извештај са препорукама.

Приликом обиласка просторија, тим НПМ-а је констатовао да у једној од соба, у којој су смештене непокретна корисница и корисница са Алцхајмеровом болешћу, не постоји телевизор и Геронтолошком центру упутио препоруку да омогући праћење телевизијског програма и друге садржаје свим корисницима, који услед непокретности не могу да учествују у редовним свакодневним активностима.

Током посете утврђено је и да је центар донео процедуру спутавања корисника. Према службеним наводима, корисници се не везују, али за два корисника постоји предлог психијатра, који долази у Геронтолошки центар једном недељно, да се могу везати по потреби, док одлуку о конкретној потреби за везивањем доноси лекар опште праксе. У вези са тим, НПМ је Центру упутио препоруку да меру физичког спутавања механичким ограничењем, тзв. фиксацију, врши у потпуности у складу са прописима и установљеним стандардима поступања према особама са менталним сметњама.