a

Трагична погибија двојице радника услед удисања отровних материја из противпожарног система у Народној библиотеци у Београду упозорава да су недовољно развијена свест надлежних органа, али и читавог друштва о значају безбедности радника, као и заштити радника на раду и даље узроци оваквих несрећних догађаја, истиче заштитник грађана Зоран Пашалић.

Држава гарантује потпуну безбедност и заштиту радника на радном месту и свако угрожавање и кршење тих права мора бити најстроже санкционисано, наглашава заштитник грађана. Права, обавезе и одговорност у вези са безбедношћу радника гарантовани су законима, а уређују се и посебним колективним уговорима, те посебним актима послодаваца. Надаље, сви учесници у радном процесу морају бити информисани о својим правима и обавезама, посебно у ситуацијама када су угрожени људски животи и имовина.

У овом случају питање надлежности и одговорности државних органа у систему заштите имовине и лица, те примена законских мера представљају кључно полазиште за поступање, закључује Пашалић и додаје да ће од надлежних затражити изјашњења из њиховог делокруга рада како би се утврдили пропусти који су довели до погибије радника. Он такође очекује да ће околности које су довеле до трагичног догађаја у Народној библиотеци бити што пре расветљене, те јавност обавештена о резултатима истраге.