a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је увидом у акте предмета за период од оснивања ове институције констатовао велики број дописа грађана који су исказали незадовољство поступањем ове институције по њиховим притужбама и осталим обраћањима.

Након што је прегледао све акте и издвојио ургенције, Пашалић је почео са пријемом незадовољних притужиоца како би се евентуални пропусти исправили у циљу заштите права и слобода грађана пред органима јавне власти.

Заштитник грађана позива све притужиоце који сматрају да поступак по њиховој притужби није спроведен у складу са начелима добре управе, односно да није ефикасно и стручно спроведен, те да наводи из притужбе нису сагледани на независан и непристрасан начин, да се обрате Стручној служби Заштитника грађана како би се поновним увидом у предмет утврдили евентуални пропусти овог органа.