a

b_300_0_16777215_00_images_parada-2018.jpegНедеља поноса, која је почела у понедељак, 10. септембра, завршена је данас традиционалном шетњом – Парадом поноса, од Славије до Студентског трга, а у њој су учествовали и представници Заштитника грађана. Надлежни органи обезбедили су, пети пут заредом, мирно одржавање Параде поноса у Београду, уз неопходне мере обезбеђења, што је са становишта Заштитника грађана важно, јер показује да је Србија напредовала у остваривању права на слободу окупљања и изражавања особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Упркос чињеници да мирно одржавање Параде поноса у Србији постаје традиција, ЛГБТ особе и даље се суочавају са низом проблема, упозорава заштитник грађана Зоран Пашалић. ЛГБТ особе изложене су дискриминацији у разним областима живота, у здравству, запошљавању, приступу социјалним услугама и образовању. ЛГБТ особе и даље се тешко обраћају институцијама - нису спремне на то, што је последица ранијих искуства нереаговања или неадекватног реаговања институција.

Нетолеранција према ЛГБТ особама и даље је видљива и зато је неопходно уложити додатни напор на образовању о толеранцији, недискриминацији и ненасилном друштву. Превентивне и едукативне активности изостају, а образовање ученика о сексуалном и репродуктивном здрављу, које би обухватило и тему о ЛГБТ особама и њиховим правима не постоји, нити су организоване кампање за подизање свести јавности о особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Обавеза државе су, поручује Заштитника грађана, да обезбеди пуно остваривање права свих својих грађана и супротстави се свакој појави у друштву која их угрожава. Правовремена, ефикасна и бескомпромисна реакција надлежних органа на кршења права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета, уз организовање одговарајућих превентивних и едукативних активности, начин је на који се може достићи пуно остваривање права и слобода ЛГБТ популације, поручио је Пашалић.