a

Право на безбрижно детињство, на одрастање у сигурним и безбедним условима, без излагања ризицима насиља, занемаривања и злостављања – минимум је који дугујемо деци и генерацијама које долазе, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Дечје недеље која се ове године обележава од 1. до 7. октобра под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља".

Годинама уназад, чак 30% притужби које Заштитник грађана добија у области права детета односи се на насиље над децом. Такође, по истраживањима релевантних организација, већина ученика у Србији сведочила је насиљу у школама, пре свега вршњачком. Туче и вербално насиље само су највидљивије методе у лепези психолошког злостављања које деца често трпе, а укључује још и вређање, исмевање, ширење лажи, социјалну изолацију, претње, застрашивање и електронско насиље.

Законом о основама образовања и васпитања из 2017. године, одговорност за подношење пријава за оно што се догоди у школи са просветних инспектора пренета је на школу. То важи и у случајевима вршњачког насиља па је у случају прекршаја, школа обавезна да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка против родитеља, односно законских старатеља детета, будући да су они објективно одговорни.

Такве пријаве су изузетно ретке и углавном се подносе због непохађања наставе или нередовних долазака, док је број пријава због вршњачког насиља занемарљив, што упућује на закључак да се закон не поштује или се поштује у недовољној мери. Заштитник грађана позива надлежене да се придржавају прописа и испуњавају своје законске обавезе, јер је нови закон јасан и изричит у погледу одговорности школе и објективне одговорности родитеља, односно старатеља, поручио је Пашалић.