a

Становништво у Србији једна је од најстаријих полулација у Европи и свету, а због ниског наталитета и миграција млађег становништва, у блиској будућности биће још старије, изјавио је поводом Међународног дана старијих, заштитник грађана Зоран Пашалић. Просечна старост грађана у Србији је 43 године, а скоро петина становништва старија је од 65 година. Живот старијих одређен је стереотипима и предрасудама, смештен на маргини друштвеног живота, на којој не остаје простора за достојанствен живот, сматра Пашалић.

Достојанства не може бити у друштву у коме се старији шиканирају, понижавају или злостављају, а такве слике видљиве су на улици, у јавном превозу, у редовима испред шалтера. Неретко, најстарији, који уједно спадају и у најсиромашнији део становништва, нађу се и на мети извршитеља, услед чега остају без основних средстава за живот.

Тиме се проблеми старијих продубљују и они бивају још изложенији сиромаштву и занемаривању унутар породице, злоупотреби располагања имовином без њиховог пристанка. Суочавају се са осећајем беспомоћности и незаштићености, изложени су дискриминацији, свакодневном понижавању, све чешће и породичном насиљу.

Имајући у виду нарочиту рањивост ове групе становништва, Заштитник грађана ће се у наредном периоду још интензивније посветити унапређењу њиховог положаја, пре свега кроз информисање о правима која им припадају и начину њихове заштите, најавио је Пашалић. Посебну пажњу посветиће сервисима подршке, контроли рада домова за старе, геронтолошких центара, дневних боравака и осталих установа отвореног и затвореног типа.