a

Заштитник грађана Зоран Пашалић са сарадницима посетио је између 3. и 5. октобра 2018. године колеге из Чешке, Словачке и Мађарске са циљем да се учврсти сарадња са институцијама омбудсмана тих држава, као и да се размене искуства у раду и заштити људских и мањинских права.

b_300_0_16777215_00_images_20181008Ceska.jpegЗоран Пашалић је на састанку са чешком омбудсманком Аном Шабатовом истакао да би за институцију на чијем је челу било драгоцено искуство омбудсмана Чешке Републике у погледу контроле рада судске управе, имајући у виду да Републику Србију у процесу придруживања Европској унији очекује измена Закона о Заштитнику грађана.

Заштитник грађана је додао да се институција посебно стара о правима припадника националних мањина у Републици Србији. Како је навео, чешка национална мањина чини 0,03 одсто становништва Србије. Чешки језик и писмо су у службеној употреби у општини Бела Црква на територији Војводине.

У току 2017. године Јавни бранилац права Чешке Републике је примио око осам хиљада притужби грађана, и упутио мишљења на 18 нацрта закона. Институција омбудсмана је успостављена 1999. године, а са радом је почела две године касније. Стручна служба омбудсмана има 136 запослених са седиштем у Брну.

Институција омбудсмана Словачке је основана 2001. године, уставна је категорија, а актуелна омбудсманка Марија Патакиова је изабрана 2017. године на ту функцију. Она је на састанку са делегацијом из Београда истакла да је током 2017. године примила скоро три хиљаде притужби грађана, поднела 12 предлога за оцену уставности и законитости неког акта, од којих је само у једном случају успешно. Стручна служба омбудсмана Словачке има 56 запослених са седиштем у Братислави.

b_300_0_16777215_00_images_20181008Slovacka.jpegЗоран Пашалић је указао домаћинима да би за институцију Заштитника грађана била корисна даља сарадња са омбудсманом Словачке, посебно у делу контроле рада судске управе, те да би институцији Заштитника грађана било сврсисходно преношење искуства у том погледу. Он је навео да десет одсто свих притужби Заштитнику грађана односи се на рад судова, не на пресуде, већ на дужину трајања поступка, злоупотребу процесних радњи и неизвршење судских одлука. Мој посао је да бринем о правима грађана и зато сам предложио да се овлашћења институције прошире на могућност да она контролише рад судова у ове три области, не мешајући се, наравно, у појединачне судске одлуке, нагласио је Пашалић.

Заштитник грађана је указао на мали број притужби припадника словачке националне мањине у претходном периоду, а већина притужби односи на неправилности приликом избора за националне савете националних мањина. Словачка национална мањина чини 0,73 одсто становништва Републике Србије, а словачки језик и писмо су у службеној употреби у 13 јединица локалне самоуправе на територији Војводине. За припаднике словачке националне мањине организује се настава на словачком језику у 12 јединица локалне самоуправе.

b_300_0_16777215_00_images_20181008Madjarska.jpegПовереник за основна права Мађарске је основан 2011. године као правни следбеник Парламентарног повереника за грађанска права. Има два заменика који су задужени за права националних мањина и заштиту интереса будућих генерација и животну средину. Седиште институције је у Будимпешти.

Представници две институције су се на састанку сложили да је у претходном периоду постојала добра сарадња у оквиру НПМ мреже Југоисточне Европе. Заменица повереника Ержебет Шандор Салаи, која је предводила мађарску делегацију, је истакла да је у току 2017. године Повереник за основна права примио шест хиљада притужби грађана, који су се највише жалили на повреду социјалних и радних права, као и на права у области образовања. У случају непоступања органа по препорукама омбудсмана, он може да се обрати јавности, Парламенту, Уставном суду, као и непосредно вишој инстанци тог органа.

Зоран Пашалић је нагласио да је Република Србија веома поносна на велики број националних мањина које живе на њеној територији, и да је држава урадила много на заштити како појединачних, тако и колективних права припадника националних мањина. Према попису становништва из 2011. години у Републици Србији живи око 250 хиљада припадника мађарске националне мањине, што чини 3,53 одсто популације Србије. Мађарски језик и писмо су у службеној употреби у 31 јединици локалне самоуправе. Заштитник грађана интензивно припрема Посебан извештај о службеној употреби мађарског језика и писма, те је заштитник грађана упутио позив Поверенику за основна права и представницима институције да присуствују његовом представљању.