a

У ери интензивног пораста броја пацијената са менталним оболењима, десети октобар, Међународни дан менталног здравља, постаје све значајнији датум, а с обзиром на предвиђања да ће психијатријске болести у будућности постати најбројније и најзначајније, јасно је да нас у овој области, уколико желимо хумано, осетљиво и толерантно друштво, очекује озбиљан рад, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана менталног здравља.

Процењује се да данас око 450 милиона људи у свету пати од менталних поремећаја и поремећаја понашања, док се депресивни поремећаји сматрају једним од највећих здравствених проблема. У готово 70 посто случајева депресије се понављају или су хроничне, у великој мери нарушавају квалитет живота и код 10 до 15 посто депресивних особа завршавају се самоубиством. Стопе менталних поремећаја у Србији врло су сличне онима у западним земљама. У Србији је оболевање од депресије такође у порасту и стручна јавност упозорава да ће депресија у будућности постати водећи узрок инвалидности.

Овакве здравствене пројекције и чињеница да већина оболелих од менталних поремећаја пати сама, без подршке породице, искључена из социјалног окружења и сучена са дискриминацијом и стигмом, упозоравају да нам један од најважнијих приоритета мора бити стварање услова коме ће особе са менталним поремећајима имати право на достојанствен живот - на живот у друштву у коме се поштују људска права, у коме постоје обучени професионални кадрови, где се уважава право на информативни пристанак на лечење, где су корисници укључени у планирање, организацију и праћење служби менталног здравља, где је могуће оснивање удружења корисника и где се ове вредности промовишу кроз организовање кампања јавног информисања.

Заштитник грађана посебну пажњу посвећује управо заштити њихових права, јер су особе са менталним сметњама у нашем друштву још увек посебно рањиве и нажалост у великој мери стигматизоване и маргинализоване, поручио је Пашалић.