a

И друштво и држава формирају амбијент у коме се крше родни стереотипи, друштвено наметнуте и очекиване улоге, а девојчицама омогућава да живот и будућа занимања планирају према личним интересовањима, способностима и талентима, изјавио је поводом 11. октобра, Међународног дана девојчица заштитник грађана Зоран Пашалић.

Како је истакао посебно се треба позабавити проблемом склапања дечјих бракова који нису непознаница ни у 21. веку и указати на негативне последице које то може да изазове. Због тога, опстајањем праксе раних дечјих бракова у нашој земљи морају озбиљно да се позабаве органи социјалне заштите, образовног и здравственог система. Прерани бракови и ванбрачне заједнице не могу се оправдати традицијом или обичајним правом међу одређеним националним заједницама, јер деца која су гурнута у ране бракове остају ускраћена за основна људска права. Управо због тих и даље јаких традиционалних схватања, девојчице трпе насиље у адолесцентном узрасту, што се после наставља и у брачној заједници. У посебно осетљивом положају су ромске девојчице, јер услед ране удаје, а самим тим и раног рађања, напуштају образовни систем и рад на себи.

Заштитник грађана реаговаће у сваком таквом случају о којем добије сазнања и захтевати од органа власти да покажу шта су предузели из своје надлежности. Ова лоша пракса мора се сузбијати, да би се девојчицама у ризику отворила перспектива за образовањем, развојем и напредовањем.