a

Поступајући по препорукама НПМ-а, Управа за извршење кривичних санкција, у складу са развојем система извршења кривичних санкција предузеће мере како би се обезбедио одговарајући објекат за смештај лица лишених слободе, имајући у виду да садашња зграда затвора не испуњава важеће стандарде смештаја. Такође, у циљу обезбеђивања континуираног присуства медицинског особља у Заводу и доступности здравствене заштите, новом систематизацијом радних места биће предвиђено радно место лекара и два медицинска техничара, а поводом поступања по НПМ препорукама Министарство здравља је извршило ванредни инспекцијски надзор. У наредном периоду планирано је и попуњавање радног места правника у Заводу.

Како би се унапредили смештајни услови лица лишених слободе, Завод је дотрајале душеке заменио новим, а од Управе за извршење кривичних санкција тражена су финансијска средства како би се у просторији самице инсталирао видео надзор, док ће Завод финансијским планом планирати средстава у циљу обезбеђивања просторије за посете блиских лица и за физико – спортске активности. Ради поштовања права лица лишених слободе, Завод ће убудуће обавештавати чланове породице или друга блиска лица о пријему сваког новог затвореника, а време трајање посете лица лишених слободе биће најкраће један час. Услед лошег архитектонског решења зграде, Завод је обавестио НПМ да тренутно није у могућности да осуђенике из групе В и притворенике радно ангажује.

НПМ је Окружни затвор у Ужицу посетио 19. и 20. априла 2018. године. О посети је сачињен Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе.