a

Поводом Међународног дана свесности, на згради Заштитника грађана данас је развијена интерсекс застава у знак подршке интерсекс особама, једној од најмаргинализованијих друштвених група, о чијим се правима, положају и проблемима са којима се суочава не зна и не говори довољно.

b_300_0_16777215_00_images_20182610zastava.jpegБрој особа које се рађају као интерсекс није тако мали као што се у јавности представља. Медицина је до сада углавном ишла у правцу јасне и конкретне поделе на мушки и женски пол, тако што је децу која су рођена са нејасним полним карактеристикама, тежила да прилагоди друштвено прихватљивим очекивањима, што представља кршење елементарних права и слобода које припадају сваком појединцу.

Тек у последње време, према подацима на којe су нам указали представници невладиних организација, долази до извесних промена, будући да се у таквим случајевима, наводе, не иде одмах на интервеницију на телу детета, већ се дете здравствено прати.

Комитет за права детета и Комитет за елиминисање свих облика дискриминације жена у бројним приликама су позивали државе потписнице Конвенције о правима детета и Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена да се уздрже од штетне праксе такозваних корективних медицинских захвата на деци за које не постоје медицинске индикације, већ су усмерене ка „нормализацији“ дететових полних карактеристика. На чињеницу да таква пракса представља озбиљне повреде људских права и слобода и доводи до последица од којих многе остају током целог живота, указивала су бројна међународна тела и организације, укључујући и уговорна тела УН, Светску здравствену организацију, Високог комесара за људска права и Савет Европе.

Међународни дан свесности у свету се обележава од 1996. године.