a

Заштитник грађана угостио је данас делегацију Канцеларије UN Women Office из Молдавије која борави у вишедневној студијској посети Србији. Представници и представнице државних институција Молдавије и организација цивилног друштва разговарали су са заменицом заштитника грађана за права детета и родну раноправност Горданом Стевановић и њеним сарадницама о превенцији и борби против насиља над женама.

b_300_0_16777215_00_images_20181106Moldavija.jpegСтевановић је гостима из Молдавије представила начин рада и надлежности институције Заштитника грађана и упознала их са истраживањима и извештајима, која су урађена у протеклих неколико година, а чији је циљ био да допринесу бољем разумевању проблема са којима се суочавају жене жртве насиља и њиховој ефикаснијој заштити.

На проблеме у превенцији и борби против насиља указује већ и чињеница да се веома мали број жена усуђује да насиље пријави, рекла је Стевановић, истичући да су проблеми са којима се жртве суочавају пошто насиље пријаве бројни, да у само 10 одсто случајева пријављених насиља тужилац одлучује да настави поступак, а да тек мали број поступака буде завршен осуђујућим пресудама и то углавном условним.

Поступајући по појединачним притужбама, Заштитник грађана је уочио да се у великом броју случајева дешавају слични пропусти институција и система надлежних да реагују и поступају приликом појаве или пријаве насиља, а спорведена истраживања показала су да највећи број жена насиље пријави најпре полицији, што значи тек када насиље ескалира, да је број пријава Центрима за социјални рад несразмерно мањи, иако би Центар требало да буде систем који ће забележити прве знаке породичног или партнерског насиља, док су се системи задравствене заштите показали као најслабија карика.

Србија се суочава и са великим бројем фемицида, а анализирајући 14 случајева убиства жена у породичном и партнерском насиља, Заштитник грађана је утврдио да је у 12 случајева било пропуста у поступању надлежних органа и институција.

Појединачне препоруке, урађена истраживања и извештаји Заштитника грађана сваки пут су указали да је узрок већине пропуста надлежних органа недовољна обученост службеника и професионалаца и њихова несензибилисаност, будући да држава недовољно улаже у обуке, тренинге и едукацију запослених који раде са жртвама насиља и насилницима.

Стевановић је указала и на то да је у Србији промењен Кривични законик и донет нови Закон о спречавању насиља у породици, којима су предвиђени ефикаснији начини заштите жртава насиља, што је како је рекла, добар сигнал за све жртве које се не усуђују да насиље пријаве.