a

Мрежа за здравље одржала је данас у Београду састанак на тему „Здравствена заштита и превенција дискриминације посебно осетљивих група“, на коме је учествовала и заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић.

b_300_0_16777215_00_images_20181113goca.jpegСтевановић је указала на положај Ромкиња, које представљају једну од најугроженијих друштвених група, са веома отежаним приступом праву на здравствену заштиту, због чега је Заштитник грађана сачинио и Посебан извештај о репродуктивном здрављу Ромкиња са препорукама. Тим извештајем Заштитник грађана указао је на чињеницу да Ромкиње најчешће живе у лошим социјалним, економским и породичним условима, на маргинама друштва, изложене дискриминацији и врло често насиљу у породици и партнерским односима. Због тога, али и због одсуства системског приступа унапређењу здравствене заштите припадника ромске популације, превенција и заштита репродуктивног здравља Ромкиња је недовољно успостављена и развијена.

 

Положај посебно осетљивих група у систему здравствене заштите је тема којом се Заштитник грађана често бави. Захваљујући препорукама Заштитника грађана, упућених у циљу смањења стигматизације трансродна особа, назив Републичке стручне комисије за лечење трансродних поремећаја измењен је у Републичка стручна комисија за трансродна стања, а Комисија за лечење трансродних поремећаја ће се након измена звати Комисија за трансродна стања. На тај начин Заштитник грађана је ове препоруке упутио Министарству здравља и РФЗО у циљу умањивања стигматизације транс особа са мишљењем да се променом назива ових радних тела доприноси првенствено умањивању стигматизације транс особа у Србији.

Стевановић је подсетила и да је пацијентима оболелим од хепатитиса Ц потребна већа доступност иновативних лекова, те да је мишљење Заштитника грађана, да би Фонд, као надлежни орган за стављање лека на Листу лекова, требало у што скоријем периоду да изврши измене и допуне листе лекова тако што ће уврстити и лекове за хепатитис Ц из друге фармакотерапијске групе.

Говорећи о саветницима за заштиту права пацијената и саветима за здравље, Стевановић је указала да је Заштитник грађана је спровео низ активности у циљу утврђивања њихове ефикасности и ефективности у процесу заштите права пацијената и унапређивања њиховог рада, али су недостаци у њиховом раду и даље присутни, закључила је Стевановић.