a

Бескомпромисна борба у циљу пуног остваривања права детета и посвећен рад свих надлежних у држави како би сваком детету омогућили безбрижно детињство и правилан развој, морају бити наш свакодневни и најважнији циљ, поручио је заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Светског дана детета, који се сваке године обележава 20. новембра на годишњицу усвајања Конвенције о правима детета.

Поражавајуће је, истиче Пашалић, што и даље морамо да указујемо да право на безбедно одрастање и развој имају и деца из посебно осетљивих група – сиромашна деца, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, тешко болесна деца, деца која живе и раде на улици, деца која живе у руралним срединама, деца избеглице и жртве рата, деца жртве насиља. Данас не треба заборавити посебно талентовану децу, која освајају награде на престижним такмичењима у свету, а која су невидљива у мору свеприсутног шунда.

Законодавни оквир за остваривање и заштиту права детета у Србији је унапређен, али су системи превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања и даље неефикасни и недовољно развијени, док законска забрана физичког кажњавања деце и даље не постоји. У току претходних годину дана Заштитиник грађана је у области права детета примио скоро 300 притужби, а готово трећина њих односи се на насиље над децом. Да би се предупредили наредни случајеви свих облика насиља над најмлађом популацијом, Заштитник грађана је надлежним органима упутио око 50 препорука.

Насиље над децом, било да се догађа у породици, у школи или међу вршњацима, оставља вишеструке и дуготрајне последице на физичко и ментално здравље детета, његов психо-социјални развој, а у најекстремнијим случајевима доводи и до смрти детета, упозорава Пашалић. И поред тога што је доношењем новог Закона о сперчавању насиља у проодици унапређена сарадња органа који су надлежни да штите децу од насиља, још увек се уочавају пропусти у њиховом раду.

Сексуално насиље се међутим и даље тешко открива. Заштитник грађана поздравља најаву Министарства просвете о изради новог образовног пакета о сексуалном образовању, како би деци, родитељима и запосленима у образовном систему, био обезбеђен извор информација о сексуалности, репродуктивном здрављу, приватности и заштити од сексуалног злостављања и искоришћавања.

На Светски дан детета, Заштитник грађана представиће Посебан извештај о стању права детета у Србији, који анализира законодавни оквир у овој области, његову усклађеност са међународним стандардима и ефикасност примене у свакодневном животу детета.