a

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре, у циљу праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети ОЗ Нови Пазар из 2017. године, обавио посету заводу 21. августа 2018. године. Током посете утврђено је да је завод поступио по већини препорука из Извештаја из претходне године, а такође у циљу даљег унапређења поступања према лицима лишеним слободе НПМ је упутио и две нове препоруке.

Поступајући по овим препорукама, завод је доставио изјашњење НПМ у коме је наведено да ће убудуће сву документацију о евиденцији повреда новопримљених лица лишених слободе и њихове наводе о повредама достављати надлежном јавном тужилашту. Такође, завод је означио сандуче за подношење захтева за поверљиве разговоре са управником, како би осуђени могли да му се обрате и на овој начин.