a

b_300_0_16777215_00_images_konferencija-10122018.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић учествовао је данас на конференцији „Забрана мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања – надзор над поступањем полиције“ у организацији СЕ и ОЕБС.

Честитајући  присутнима Међународни дан људских права и 70 година од усвајања Конвенције о људским правима, Пашалић је изјавио да у области заштите права лица лишених слободе Србију обавезују бројни међународни уговори о људским правима, између осталих и они којима је прописана забрана мучења и других облика злостављања и одређени механизми зашитите и превенције злоствављања. Досадашњи резултати Националног механизма за превенцију тортуре су значајни о чему сведоче бројна признања у земљи и иностранству. Институција Заштитника грађана је жив организам, рекао је Пашалић и најавио у наредном периоду прецизније дефинисање организационе структуре НПМ-а и јачање капацитета запослених. Како је навео у контактима са колегама из НПМ-а других земаља договорио је бољу сарадњу у циљу заштите права наших држављана, лица лишених слободе, у овим државама и обрнуто.  

Намера нам је и да у затворима успоставимо бољу, директну комуникацију са лицима лишеним слободе. Мањак запослених у затворима је велики проблем што доводи до паралелних система заштите лица лишених слободе. Овом проблему ће НПМ посветити посебну пажњу у наредном периоду, најавио је Пашалић.

У уводном делу скупа је поред заштитника грађана Зорана Пашалића говорио и шеф мисије ОЕБС-а у Србије амбасадор Андреа Орицио и експерт СЕ Арвиднер Самбеи.   

---

b_300_0_16777215_00_images_konferencija-ekologija-.jpegУ недељи обележавања Међународног дана људских права Заштитник  грађана је у сарадњи са удружењем „Архус центар“ из Крагујевца и уз подршку мисије ОЕБС организовао конференцију „Подржимо грађане и грађанке“,  која је била посвећена темама из области екологији и заштите права на здраву животну средину. Тим поводом заштитник грађана Зоран Пашалић је истакао да је институцији до сада стигло скоро 500 притужби у којима се указује на повреду права у области животне средине и да оне представљају свега један одсто свих примљених притужби на годишњем нивоу. То показује да се еколошки проблеми не препознају довољно и да је потребно значајно јачање свести грађана када је ова област у питању, навео је Пашалић.

---

Заштитник грађана, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Стална конференција градова и општина припремили су брошуру о Награди за допринос развоју свих облика приступачности 2017/18, која је такође објављена у недељи људских права. Циљ награде, установљене пре две године, је промовисање примера добре праксе и јавна похвала активности локалних самоуправа, које воде ка приступачним и безбедним урбаним окружењима. Такође, циљ је и утврђивање стања у области приступачности и узрока због којих се у пуној мери не примењују прописи који гарантују права на приступачност јавним објекатима, службама и услугама особама са инвалидитетом и тешкоћама у кретању или комуникацији, као и формулисање препорука и планова за унапређивање стања у овој области.

---

Заштитник грађана је у Суботици представио Посебан извештај Заштитника грађана о службеној употреби мађарског језика и писма. Извештај је сачињен на основу података прикупљених у мају ове године из локалних самоуправа у којима је у службеној употреби мађарски језик и писмо.