a

b_300_0_16777215_00_images_podgorica-skup-.jpegРепублика Србија је до сада имала добар и организован одговор на мигрантску кризу, стварајући такве услове у прихватним центрима у којима је благовремено обезбеђен привремени смештај великом броју тражиоца азила и миграната у поступку процесуирања њихових захтева, рекао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић на округлом столу у Подгорици. Како је додао ово је ефикасна мера, посебно у ситуацијама великог прилива миграната и релативно дугог остајања ових лица у неким од прихватних центара, због успорене и ниске „пропусности“ граница према Европској Унији.

На међународном плану имиграциони притвор се третира као ванредна мера последњег избора, имајући у виду да је он у највећем броју случајева административног а не казненог карактера. Стога се препоручује развој алтернативних облика смештаја како би се мера притвора свела на нужни минимум, навео је Пашалић. Будући да је Република Србија, пре свега, земља транзита а не жељене дестинације за већину миграната, од почетка су развијени алтернативни облици притвора у форми обавезног боравка у одређеном месту, у полуотвореним и отвореним прихватним центрима и центрима за азил, у којима су обједињени сви облици подршке мигрантима, који у нашој земљи бораве у просеку између осам и десет месеци. Посебна пажња се придаје осетљивим групама миграната, посебно малолетницима без пратње, према којима се мера притвора не примењује. Разумљиво, током времена се побољшавају материјални услови у којима бораве мигранти, организују се различите окупационе активности и психолошка подршка, али увек има места за побољшање, навео је Пашалић.

Регионални округли сто, под називом „Притвор у контексту миграција и дјелотоврне алтернативе“ организовао Омбдусман Црне Горе уз подршку Савета Европе.