a

b_300_0_16777215_00_images_olja-odbor-npm.jpegЧланови Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу, Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за права детета Народне скупштине размотрили су на данашњој заједничкој седници Извештај о раду Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) за 2017. годину, који је поднео Заштитник грађана, а присутнима представила Оља Јовичић, генерални секретар Заштитника грађана.

Јовичић је изјавила да је годишњи извештај који се налази пред члановима скупштинских одбора, шести по реду извештај Заштитника грађана у обављању послова НПМ у Републици Србији. Навела је да је у 2017. години реализована 61 посета местима где се налазе лица лишена слободе и на основу утврђених неправилности у раду, надлежним органима упућено 309 препорука. Такође, у извештајној години, НПМ је обавио 8 посета полицијским станицама. Јовичић је рекла да је поступање према задржаним лицима праћено и приликом посета заводима за извршење кривичних санкција, с обзиром да је пракса да се лица задржана на основу Законика о кривичном поступку смештају у заводе. Сачињено је 6 посебних извештаја о поступању полиције, у којима је упућено 41 препорука. По сачињеним извештајима многе просторије за задржавање и даље нису у складу са стандардима, а веома мали број полицијских станица има услове за боравак лица дуже од 24 сата, истакла је генерална секретарка Заштитника грађана.

У 2017. години НПМ је обавио и две посете психијатријским болницама, а установљено је да се на смештају налази велики број пацијената у дугом временском периоду, искључиво из разлога што у заједници нису обезбеђени услови за њихов боравак. Психијатријске болнице се суочавају и са недовољним бројем запослених, што може неповољно утицати на квалитет пружања здравствених услуга и остваривање права пацијената. У сличном положају налазе се и социјалне установе домског типа, нагласила је Јовичић.

НПМ је обавио 36 тематских посета, ради праћења поступања надлежних органа према избеглицама и мигрантима и кроз 26 извештаја о овим посетама су упућене 52 препоруке за уклањање утврђених недостатака и унапређење поступања.

у Републици Србији је настављен тренд унапређења заштите права лица лишених слободе, примене полицијских овлашћења, као и спречавања тортуре и других облика злостављања. На основу спроведених бројних посета местима у којима се налазе или се могу налазити лица лишена слободе, НПМ закључује да у Републици Србији не постоји тортура као организована појава подстицана од стране државних органа, изјавила је између осталог Јовичић, и додала да су појединачни случајеви тортуре или злостављања могући, да су ситуациoног карактера, те да су због тога лица лишена слободе изложена високом ризику.

Седници је председавао председник Одбора за правосуђе Петар Петровић, а присуствовали су чланови и заменици чланова три одбора.