a

Министарство здравља обавестило је Национални механизам за превенцију тортуре да су урађени пројекти за комплетну реконструкцију зграда које су у најгорем стању у Специјалној болници за психијатријске болести у Ковину. Наведеним реконструкцијама биће обезбеђене мање собе са мањим бројем постеља, чиме ће бити испоштовани стандарди и поступитиће се по препорукама НПМ. Исто тако, поступајући по препорукама НПМ, лица која користе инвалидска колица или нека друга помагала, премештена су на ново одељење које се налази у приземљу чиме им је омогућен свакодневни боравак ван зграде.

Министарство здравља и Болница су обавестили Заштитника грађана да се поступа и по препоруци НПМ да сви пацијенти потписују писану сагласност за примену медицинске мере, као и да поступајући лекар пружа пацијенту и његовом законском заступнику све потребне информације о лечењу. Након посете НПМ одржан је стручни колегијум лекара у коме је наложено да се избегавају дугорочне фиксације.

НПМ је ради праћења поступања по раније упућеним препорукама посетио Специјалну болницу за психијатријске болести у Ковину у јуну 2018. године. Након посете, Болници и Министарству здравља је упућен Извештај о посети са још 10 препорука за унапређење поступања према пацијентима.