a

b_300_0_16777215_00_images_sef-kancelarije-se-.jpegЗаштитник грађана Зоран Пашалић разговарао је данас са шефом мисије Савета Европе у Београду Тобиасом Флесенкемпером (Tobias Flessekemper) о надлежностима и овлашћењима Заштитника грађана у области заштите људских и мањинских права, као и главним правцима развоја институције у наредном периоду.

Пашалић је рекао да се највећи број притужби грађана односи на кршење права у социоекономској области, што је условило да тежиште рада у наредном периоду буде управо решавање проблемa грађана у овој области. У организационом делу, након усвојене систематизације, ојачана је јединица надлежна за пријем грађана повећањем броја запослених на тим пословима и формирано ново одељење за хитно реаговање. Оваквим изменама желим да омогућим бољу комуникацију грађана са овом институцијом и брже решавање њихових проблема. Ове промене утицаће да се и правима рањивих група ефикасније бавимо, навео је Пашалић.

У стратешком погледу посебна пажња биће усмерена на области реформе правосуђа, корупције и медијских слобода, што су задаци који нам, између осталог, предстоје, нагласио је Пашалић. Он се осврнуо на недавне полемике у јавности поводом могућности контроле рада судске управе и навео податке из упоредне анализе у раду институција омбудсмана других земаља у чијој надлежности је контрола судске управе у циљу њиховог ефикаснијег рада. Најавио је новине у области заштите медијских слобода и изразио очекивања да ће ова иницијатива наићи на подршку не само представника медија већ и целокупне јавности.